Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Charakteristika vybraných druhov káv z pohľadu minerálneho zloženia
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: Káva patrí medzi najkonzumovanejšie nápoje na svete. Obsahuje širokú škálu mikro a makroprvkov, ktoré vplývajú na ľudské zdravie. Cieľom práce je stanovenie obsahu vybraných mikro a makroprvkov v komerčne dostupných kávach a charakterizácia vybraných druhov káv z hľadiska minerálneho zloženia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.