Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Charakteristika vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných kávach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: V káve sa nachádza množstvo látok s bioaktívnym účinkom, ktoré jej dodávajú typickú chuť a arómu. Medzi základné komponenty patrí kofeín, fenoly, antioxidanty a polyfenoly. Vďaka týmto látkam pôsobí pozitívne, alebo negatívne. Cieľom diplomovej práce je charakterizácia vybraných komerčne dostupných káv z hľadiska sledovaných bioaktívnych látok.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKIA bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.