Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Summary: Kontaminácia rastlín cudzorodými látkami je jedným z hlavných činiteľov, ktoré sa podieľajú na zdravotnom stave obyvateľstva. Zvýšené obsahy ťažkých kovov v pôde tvoria významné riziko pre ich input do rastlinných produktov, čo indikuje aj zvýšené obsahy ťažkých kovov v rastlinných komoditách. Obsah ťažkých kovov v rastlinách závisí od mnohých faktorov a ovplyvňuje kvalitatívne vlastnosti batátov, vrátane obsahov nutričných, zdraviu prospešných a bioaktívnych látok. Bioaktívne látky sú látky, ktoré maj vplyv na živý organizmus, tkanivo alebo bunku. Sú to esenciálne a neesenciálne zlúčeniny (napr. vitamíny alebo polyfenoly), ktoré sa vyskytujú v prírode, sú súčasťou potravinového reťazca a môžu mať vplyv na ľudské zdravie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
I-FSC Food Safety and Control-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.