Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Príčinou výskytu rezíduí v rastlinách, ich produktívnych častiach a v potravinách vyrobených z týchto plodín býva najčastejšie bezprostredná aplikácia pesticídov v priebehu vegetácie na nadzemné časti rastlín. Ich množstvo závisí od počtu ošetrení, dávky a vlastností pesticídu, klimatických podmienok, dodržiavania ochrannej lehoty, spôsobu aplikácie a druhu ošetrovanej plodiny.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-BKi bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.