Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Summary: Príčinou výskytu rezíduí v rastlinách, ich produktívnych častiach a v potravinách vyrobených z týchto plodín býva najčastejšie bezprostredná aplikácia pesticídov v priebehu vegetácie na nadzemné časti rastlín. Ich množstvo závisí od počtu ošetrení, dávky a vlastností pesticídu, klimatických podmienok, dodržiavania ochrannej lehoty, spôsobu aplikácie a druhu ošetrovanej plodiny.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-FSC Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.