Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Možnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazca
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Príčinou výskytu rezíduí v rastlinách, ich produktívnych častiach a v potravinách vyrobených z týchto plodín býva najčastejšie bezprostredná aplikácia pesticídov v priebehu vegetácie na nadzemné časti rastlín. Ich množstvo závisí od počtu ošetrení, dávky a vlastností pesticídu, klimatických podmienok, dodržiavania ochrannej lehoty, spôsobu aplikácie a druhu ošetrovanej plodiny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.