Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Bioaktívne látky v zemiakoch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Na Slovensku patria zemiaky medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny a sú zároveň základnou potravinou vo výžive človeka. Predstavujú cenný zdroj energie, zdraviu prospešných a bioaktívnych látok. Okrem vitamínu C zemiaky obsahujú polyfenoly (fenolové kyseliny, antokyaníny a iné flavonoidy), karotenoidy a v menších množstvách selén, α-tokoferol a kyselina α-lipoová.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TNI technológia potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.