Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Bioaktívne látky v zemiakoch
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt:
Na Slovensku patria zemiaky medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny a sú zároveň základnou potravinou vo výžive človeka. Predstavujú cenný zdroj energie, zdraviu prospešných a bioaktívnych látok. Okrem vitamínu C zemiaky obsahujú polyfenoly (fenolové kyseliny, antokyaníny a iné flavonoidy), karotenoidy a v menších množstvách selén, α-tokoferol a kyselina α-lipoová.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.