Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Nutričné a antinutričné látky zemiakov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
Abstrakt: Zemiaky popri pomerne vysokom obsahu nutričných a pre výživu prospešných látok, ako škrob, vitamíny a minerálne látky, obsahujú aj rad antinutričných látok. Medzi potencionálne toxické zlúčeniny s obsahom dusíka patria glykoalkaloidy solanín a chaconín, ktoré sa v zemiakoch vyskytujú prirodzene. Ďalšie antinutričné látky sa do zemiakov môžu dostať počas rastu, skladovania a spracovania


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-TNI technológia potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.