Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Zvýšený obsah ťažkých kovov v pôde predstavuje potenciálne nebezpečenstvo kontaminácie poľnohospodárskej produkcie. Pre producentov aj konzumentov zemiakov je preto okrem výnosu hľúz dôležitá aj ich kvalita, zahŕňajúca zdravotnú nezávadnosť. Zemiaky, ktoré sú významnou poľnohospodárskou plodinou s vysokým úrodovým potenciálom užitočnej biomasy, kumulujú viac ťažkých kovov ako hrach a obilniny (zrno < slama), a menej ako cukrová repa, lucerna resp. kukurica. Zemiaky sú zaraďované medzi najdôležitejšie potraviny a krmoviny. Hodnota hľúz je daná predovšetkým ich chemickým zložením, ktoré z nich vytvára potravinu a surovinu. Najpodstatnejšou časťou sušiny zemiakovej hľuzy je škrob, významné sú bielkoviny a ďalšie N-látky. Zemiaky sú významným zdrojom bioaktívnych látok - vitamínov (najmä vitamín C, B1, B2, niacín a provitamín A), minerálnych látok, enzýmy, farbív, organických kyselín, aromatických látok a fenolov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.