Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Antioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a Nitria
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Abstrakt: Hrozno aj víno sú významným zdrojom antioxidantov vo výžive ľudí. Jednou z najdôležitejších skupín látok, ktoré sa vyskytujú v hrozne a víne sú polyfenoly. Mnohé štúdie potvrdili, že fenolické látky majú mnohopočetné biologické účinky, vrátane kardioprotektívnych, protizápalových, antikarcinogénnych, antivírusových a antibakteriálnych vlastností, ktoré sú pripisované hlavne ich antioxidačnej a antiradikálovej aktivite. Preto je dôležité poznať obsah polyfenolov a ich antioxidačné účinky v potravinách a nápojoch.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TNi technológia potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.