Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Antioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a Nitria
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Summary: Hrozno aj víno sú významným zdrojom antioxidantov vo výžive ľudí. Jednou z najdôležitejších skupín látok, ktoré sa vyskytujú v hrozne a víne sú polyfenoly. Mnohé štúdie potvrdili, že fenolické látky majú mnohopočetné biologické účinky, vrátane kardioprotektívnych, protizápalových, antikarcinogénnych, antivírusových a antibakteriálnych vlastností, ktoré sú pripisované hlavne ich antioxidačnej a antiradikálovej aktivite. Preto je dôležité poznať obsah polyfenolov a ich antioxidačné účinky v potravinách a nápojoch.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-TNI Food Technology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.