Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Antioxidačná aktivita a obsah fenolických látok v slovenských odrodových vínach Dunaj a Nitria - pre FZKI
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Abstrakt: Pre štud. program ZHi Hrozno aj víno sú významným zdrojom antioxidantov vo výžive ľudí. Jednou z najdôležitejších skupín látok, ktoré sa vyskytujú v hrozne a víne sú polyfenoly. Mnohé štúdie potvrdili, že fenolické látky majú mnohopočetné biologické účinky, vrátane kardioprotektívnych, protizápalových, antikarcinogénnych, antivírusových a antibakteriálnych vlastností, ktoré sú pripisované hlavne ich antioxidačnej a antiradikálovej aktivite. Preto je dôležité poznať obsah polyfenolov a ich antioxidačné účinky v potravinách a nápojoch.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia