Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Fenolické látky a antioxidačná aktivita bylinných likérov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Abstrakt: Mnohé rastliny (najmä liečivé rastliny a koreniny) sú významným zdrojom antioxidantov vo výžive ľudí. Jednou z najdôležitejších skupín látok, ktoré sa vyskytujú v rastlinnej ríši sú polyfenoly. Mnohé štúdie potvrdili, že fenolické látky majú mnohopočetné biologické účinky, vrátane kardioprotektívnych, protizápalových, antikarcinogénnych, antivírusových a antibakteriálnych vlastností, ktoré sú pripisované hlavne ich antioxidačnej a antiradikálovej aktivite. Preto je dôležité poznať obsah polyfenolov a ich antioxidačné účinky v potravinách a nápojoch.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-VLU výživa ľudí-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.