Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Fenolické látky a antioxidačná aktivita bylinných likérov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Mnohé rastliny (najmä liečivé rastliny a koreniny) sú významným zdrojom antioxidantov vo výžive ľudí. Jednou z najdôležitejších skupín látok, ktoré sa vyskytujú v rastlinnej ríši sú polyfenoly. Mnohé štúdie potvrdili, že fenolické látky majú mnohopočetné biologické účinky, vrátane kardioprotektívnych, protizápalových, antikarcinogénnych, antivírusových a antibakteriálnych vlastností, ktoré sú pripisované hlavne ich antioxidačnej a antiradikálovej aktivite. Preto je dôležité poznať obsah polyfenolov a ich antioxidačné účinky v potravinách a nápojoch.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.