Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Moderné spektrálne metódy využívané pri kontrole kvality a pôvodu alkoholických nápojov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Abstrakt: Pre štud. programy BKb a APb Tak ako alkohol sprevádza ľudské spoločenstvá už niekoľko tisícročí, rovnako naprieč históriou až po súčasnosť dochádza k jeho falšovaniu. Na dodržiavanie platnej legislatívy dohliadajú štátom určené orgány, ktoré pomocou moderných spektrálnych metód sú schopné odhaliť porušovateľov zákona a chrániť konzumentov pred nekalými praktikami falšovateľov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia