Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
State of topic:
approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Podpovrchová voda je prírodný zdroj, nachádzajúci sa pod povrchom zeme. Studne sa delia podľa účelu využitia a technického prevedenia. Sledovanie možné zdroje znečistenia, úpravu okolia, kde okolie nemá byť znečistené. Charakterizácia pitnej vody, ktorá je zabezpečovaná prednostne zo zdrojov podzemných vôd a musí vyhovovať zmyslovým požiadavkám konzumenta, jej senzorické ukazovatele sú zákal, farba, chuť a pach a vybrané ukazovatele kvality pitnej vody.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-FSC Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.