Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt:
Voda je pre človeka veľmi dôležitou látkou. Okrem minerálnych látok patrí k anorganickým živinám. V tele človeka plní niekoľko funkcií, je rozpúšťadlom pre chemické látky, je nosičom minerálnych a stopových prvkov a je prostredím pre príjem, vstrebávanie živín a látkové premeny. Voda vzniká v organizme aj v priebehu metabolizmu, oxidáciou živín. Svojim zastúpením je prevládajúcou zložkou v celom rade surovín a potravín, ktoré zohrávávajú a plnia úlohu vo výžive človeka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.