Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv a kontrola environmentálnych faktorov na obsah a chemickú skladbu bioaktívnych zložiek cesnaku medvedieho
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: Cesnak medvedí je cibuľová zelenina s pozorovanými a preukázanými pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Jedná sa orôzne chemoprotektívne látky, ktoré sa vyznačujú zdraviu prospešnými účinkami. Obsah týchto látok je ovplyvnený aj environmentálnymi faktormi, preto témou práce bude skúmanie a sledovnie vplyvu týchto faktorov na tvorbu a obsah bioaktívnych látok v cesnaku medvedom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.