Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: Téma je vypísaná pre FZKI (záhradníctvo). Rod Allium je najväčší a najvýznamnejší predstaviteľ čelade Alliaceae, skladá sa z 450 druhov a je široko distribuovaná na severnej pologuli. Okrem dobre známej cibule a cesnaku patrí sem niekoľko ďalších druhov bežne pestovaných pre kuchynské použitie ako napr. pór, šalotka, pažitka a divoký cesnak. Sú konzumované tak v čerstvej ako aj v technologicky upravenej forme. Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus. Na obsahy všetkých zložiek vplýva rad faktorov (odroda, podmienky pestovania, výživa, spôsob zberu, skladovanie, spracovanie), ktoré významnou mierou ovplyvňujú kvalitatívne parametre cibuľovín. Jedným z týchto faktorov je aj optimálna výživa cibuľovín, čo je predpokladom pre dosiahnutie dobrej kvality cibuľovej zeleniny. Pri pestovaní cibuľovín najväčší význam má dusíkato-sírna výživa ktorá významným spôsobom vplýva na tvorbu a vznik bioaktívnych látok.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia