Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: Téma je vypísaná pre FZKI (záhradníctvo) DP. Cibuľová zelenina na Slovensku patrí k veľmi dôležitej skupine zeleniny. Často sa zaraďujú medzi liečivé rastliny a súčasne majú význam ako koreninové rastliny vysokej dietetickej hodnoty. Preventívny až liečebný účinok konzumácie cibuľovín možno predpokladať pri súčasnom pozitívnom pôsobení bioaktívnych nutričných látok s chemoprotektívnymi zložkami cibuľovín.Obsahujú celý rad vitamínov, minerálnych látok, sírnych zlúčenín a polyfenolických látok, ktoré sú pre náš organizmus veľmi dôležité. Optimálna výživa, a optimálny obsah biogénnych prvkov je predpokladom pre harmonický vývoj cibuľovín. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj prísun draslíka a síry, čo môže ovplyvniť okrem výnosu aj kvalitatívne zloženie cibuľovej zeleniny. Cieľom diplomovej práce bude sledovať vplyv dávok draslíka a síry na výnos cibuľovej zeleniny, obsah dusičnanov, obsah sírnych zlúčenín, obsah celkových polyfenolov a na hodnotu antioxidačnej aktivity.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia