Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: Biotransformáciou rozumieme chemickú premenu toxickej látky v organizme, pričom dochádza k zmene štruktúry pôvodnej toxickej látky.K biotransformácii dochádza vo viacerých orgánoch, z ktorých najdôležitejšie sú pečeň, obličky, nadobličky, pľúca a ostatné parenchymatické orgány.Biotransformačné reakcie prebiehajú v 2 fázach, sú to reakcie fázy I a reakcie fázy II. Chemická látka sa mení najčastejšie oxidačnými reakciami, menej časté sú aj redukčné, hydrolýza alebo hydratačné reakcie.Úlohou bakalárskej práce bude popis vybraných veľmi dôležitých biotransformačných reakcií, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.