Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
State of topic: approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Summary: Biotransformáciou rozumieme chemickú premenu toxickej látky v organizme, pričom dochádza k zmene štruktúry pôvodnej toxickej látky.K biotransformácii dochádza vo viacerých orgánoch, z ktorých najdôležitejšie sú pečeň, obličky, nadobličky, pľúca a ostatné parenchymatické orgány.Biotransformačné reakcie prebiehajú v 2 fázach, sú to reakcie fázy I a reakcie fázy II. Chemická látka sa mení najčastejšie oxidačnými reakciami, menej časté sú aj redukčné, hydrolýza alebo hydratačné reakcie.Úlohou bakalárskej práce bude popis vybraných veľmi dôležitých biotransformačných reakcií, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABB Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.