Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: Biotransformáciou rozumieme chemickú premenu toxickej látky v organizme, pričom dochádza k zmene štruktúry pôvodnej toxickej látky.K biotransformácii dochádza vo viacerých orgánoch, z ktorých najdôležitejšie sú pečeň, obličky, nadobličky, pľúca a ostatné parenchymatické orgány.Biotransformačné reakcie prebiehajú v 2 fázach, sú to reakcie fázy I a reakcie fázy II. Chemická látka sa mení najčastejšie oxidačnými reakciami, menej časté sú aj redukčné, hydrolýza alebo hydratačné reakcie.Úlohou bakalárskej práce bude popis vybraných veľmi dôležitých biotransformačných reakcií, ktoré prebiehajú v ľudskom organizme.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.