Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine vybraného regiónu
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: --
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Attila Tóth, PhD.
Summary: Drobná sakrálna architektúra predstavuje významné kompozičné prvky kultúrnej krajiny na Slovensku. Má významný historický odkaz a je súčasťou kultúrneho dedičstva. Drobná sakrálna architektúra je do krajiny často zakomponovaná pomocou drevín, vďaka čomu vzniká dvojica pamiatok - kultúrna a prírodná. Úlohou bakalárskej práce je na území vybraného regiónu / mikroregiónu / miestnej akčnej skupiny mapovať prvky drobnej sakrálnej architektúry. Hodnotiť kompozičné väzby na úrovni jednotlivých katastrov a celého územia. Odhaliť širšie kompozičné väzby a súvislosti, dokumentovať architektonickú diverzitu sakrálnych prvkov a druhovú diverzitu drevín pri nich rastúcich.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.