Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Drobná sakrálna architektúra v kultúrnej krajine vybraného regiónu
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt: Drobná sakrálna architektúra predstavuje významné kompozičné prvky kultúrnej krajiny na Slovensku. Má významný historický odkaz a je súčasťou kultúrneho dedičstva. Drobná sakrálna architektúra je do krajiny často zakomponovaná pomocou drevín, vďaka čomu vzniká dvojica pamiatok - kultúrna a prírodná. Úlohou bakalárskej práce je na území vybraného regiónu / mikroregiónu / miestnej akčnej skupiny mapovať prvky drobnej sakrálnej architektúry. Hodnotiť kompozičné väzby na úrovni jednotlivých katastrov a celého územia. Odhaliť širšie kompozičné väzby a súvislosti, dokumentovať architektonickú diverzitu sakrálnych prvkov a druhovú diverzitu drevín pri nich rastúcich.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.