Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Rieky a nábrežia v mestskej krajine
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt: Rieky a ich nábrežia predstavujú významné prvky zelenej a modrej infraštruktúry miest. Cieľom práce je spracovať fenomén riečnych priestorov v mestách z historického a súčasného pohľadu a na príklade modelových projektov z európskeho a svetového priestoru predstaviť rôzne urbanisticko-krajinárske a krajinno-architektonické riešenia riek a ich nábreží.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení