Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh krajinno-architektonického riešenia vybraného verejného priestoru
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt:
Predmetom diplomovej práce je komplexná krajinno-architektonická štúdia a návrh riešenia verejného priestoru v intraviláne vybranej obce alebo mesta. Riešeným priestorom môže byť dedinská náves v centre obce, zeleň uličného priestoru, zelené predpolie významnej budovy, nábrežie rieky alebo potoka v intraviláne obce, brehové priestory jazier a rybníkov, mestský park a pod. Tvaroslovie navrhnutého riešenia musí vychádzať z lokálnych motívov a identity (história riešeného priestoru, regionálna príslušnosť, miestne tradície a charakteristické znaky mesta, obce a priľahlej krajiny). Výsledkom práce bude funkčný priestor, ktorý skvalitní životné prostredie obyvateľov a bude zodpovedať súčasným požiadavkám komunity.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.