Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Návrh revitalizácie brownfieldu v areáli bývalého výrobného objektu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt:
Objekty a areály nevyužívané po skončení priemyselnej výroby sú novým atribútom našich sídiel. Ako hmotná časť priemyselného dedičstva predstavujú rozsiahle plochy a objemy priestorov, ktoré stratili svoje poslanie. Je problematické nájsť ich nové funkčné využitie. Jedni ich považujú za škodlivý a neestetický balast v životnom prostredí, iní v nich vidia využiteľné kapacity pre rozvoj. S brownfieldami sa vo väčšine rozvojových programov ráta len ako s plochami perspektívne uvoľnenými pre novú výstavbu. Pravidelne vznikajú nové a nové kauzy búrania historických priemyselných areálov, ktoré by mohli slúžiť novým funkciám. Zámerom diplomovej práce je revitalizácia vybraného brownfieldu nástrojmi krajinnej a záhradnej architektúry. Cieľom je vytvoriť nový, funkčný verejný alebo vyhradený priestor vo vybranom sídle mestského alebo vidieckeho typu. Návrh umožní využitie uvoľnených krajinno-architektonických štruktúr historických priemyselných areálov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.