Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Návrh revitalizácie brownfieldu v areáli bývalého výrobného objektu
State of topic:
approved (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Attila Tóth, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
--
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Summary:
Objekty a areály nevyužívané po skončení priemyselnej výroby sú novým atribútom našich sídiel. Ako hmotná časť priemyselného dedičstva predstavujú rozsiahle plochy a objemy priestorov, ktoré stratili svoje poslanie. Je problematické nájsť ich nové funkčné využitie. Jedni ich považujú za škodlivý a neestetický balast v životnom prostredí, iní v nich vidia využiteľné kapacity pre rozvoj. S brownfieldami sa vo väčšine rozvojových programov ráta len ako s plochami perspektívne uvoľnenými pre novú výstavbu. Pravidelne vznikajú nové a nové kauzy búrania historických priemyselných areálov, ktoré by mohli slúžiť novým funkciám. Zámerom diplomovej práce je revitalizácia vybraného brownfieldu nástrojmi krajinnej a záhradnej architektúry. Cieľom je vytvoriť nový, funkčný verejný alebo vyhradený priestor vo vybranom sídle mestského alebo vidieckeho typu. Návrh umožní využitie uvoľnených krajinno-architektonických štruktúr historických priemyselných areálov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARI Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.