Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh revitalizácie brownfieldu v areáli bývalého výrobného objektu
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt: Objekty a areály nevyužívané po skončení priemyselnej výroby sú novým atribútom našich sídiel. Ako hmotná časť priemyselného dedičstva predstavujú rozsiahle plochy a objemy priestorov, ktoré stratili svoje poslanie. Je problematické nájsť ich nové funkčné využitie. Jedni ich považujú za škodlivý a neestetický balast v životnom prostredí, iní v nich vidia využiteľné kapacity pre rozvoj. S brownfieldami sa vo väčšine rozvojových programov ráta len ako s plochami perspektívne uvoľnenými pre novú výstavbu. Pravidelne vznikajú nové a nové kauzy búrania historických priemyselných areálov, ktoré by mohli slúžiť novým funkciám. Zámerom diplomovej práce je revitalizácia vybraného brownfieldu nástrojmi krajinnej a záhradnej architektúry. Cieľom je vytvoriť nový, funkčný verejný alebo vyhradený priestor vo vybranom sídle mestského alebo vidieckeho typu. Návrh umožní využitie uvoľnených krajinno-architektonických štruktúr historických priemyselných areálov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.