Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Plán zelenej infraštruktúry vybraného mesta alebo obce
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Attila Tóth, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vypracovať komplexný plán zelenej infraštruktúry pre vybrané katastrálne územie (sídlo mestského alebo vidieckeho typu). Diplomová práca bude riešiť problematiku na viacerých úrovniach - napojenie systému na regionálnu zelenú infraštruktúru / plán zelenej infraštruktúry pre celé katastrálne územie / detailnejší plán pre intravilán mesta alebo obce / detailnejší krajinno-architektonický návrh vybraného prvku zelenej infraštruktúry (napr. park, zelené námestie a pod.).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.