Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Plán zelenej infraštruktúry vybraného mesta alebo obce
Stav témy:
schválené (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Attila Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je vypracovať komplexný plán zelenej infraštruktúry pre vybrané katastrálne územie (sídlo mestského alebo vidieckeho typu). Diplomová práca bude riešiť problematiku na viacerých úrovniach - napojenie systému na regionálnu zelenú infraštruktúru / plán zelenej infraštruktúry pre celé katastrálne územie / detailnejší plán pre intravilán mesta alebo obce / detailnejší krajinno-architektonický návrh vybraného prvku zelenej infraštruktúry (napr. park, zelené námestie a pod.).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.