Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: V súčasnej dobe sa po prepuknutí viacerých potravinových škandálov zvyšuje zo strany kontrolných orgánov potreba vývoja efektívnych analytických metód určených na identifikáciu presného zloženia potravín. Súčasne sa zvyšuje záujem spotrebiteľov o presné zloženie mäsových výrobkov z hľadiska druhového zloženia, geografického pôvodu, spôsobov identifikácie a kvantifikácie mäsových náhrad. Cieľom bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané pre určenie presného zloženia mäsa a mäsových výrobkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.