Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
V súčasnej dobe sa po prepuknutí viacerých potravinových škandálov zvyšuje zo strany kontrolných orgánov potreba vývoja efektívnych analytických metód určených na identifikáciu presného zloženia potravín. Súčasne sa zvyšuje záujem spotrebiteľov o presné zloženie mäsových výrobkov z hľadiska druhového zloženia, geografického pôvodu, spôsobov identifikácie a kvantifikácie mäsových náhrad. Cieľom bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané pre určenie presného zloženia mäsa a mäsových výrobkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.