Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt: Čaj patrí pre svoje priaznivé účinky na ľudské zdravie medzi najkonzumovanejšie nápoje na svete už viac ako tisíc rokov. Ekonomické falšovanie zahŕňa použitie čaju z iného geografického pôvodu, náhradu drahších typov čajov lacnejšími a menej cenenými odrodami. Metódy, ktoré majú za cieľ potvrdiť pôvod čaju a zabrániť nesprávnemu označovaniu sa preto stávajú dôležitými nástrojmi na monitorovanie jeho kvality. Cieľom kompilačnej bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané pre vysledovateľnosť vybraných druhov čajov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.