Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Čaj patrí pre svoje priaznivé účinky na ľudské zdravie medzi najkonzumovanejšie nápoje na svete už viac ako tisíc rokov. Ekonomické falšovanie zahŕňa použitie čaju z iného geografického pôvodu, náhradu drahších typov čajov lacnejšími a menej cenenými odrodami. Metódy, ktoré majú za cieľ potvrdiť pôvod čaju a zabrániť nesprávnemu označovaniu sa preto stávajú dôležitými nástrojmi na monitorovanie jeho kvality. Cieľom kompilačnej bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané pre vysledovateľnosť vybraných druhov čajov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.