Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Čaj patrí pre svoje priaznivé účinky na ľudské zdravie medzi najkonzumovanejšie nápoje na svete už viac ako tisíc rokov. Ekonomické falšovanie zahŕňa použitie čaju z iného geografického pôvodu, náhradu drahších typov čajov lacnejšími a menej cenenými odrodami. Metódy, ktoré majú za cieľ potvrdiť pôvod čaju a zabrániť nesprávnemu označovaniu sa preto stávajú dôležitými nástrojmi na monitorovanie jeho kvality. Cieľom kompilačnej bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané pre vysledovateľnosť vybraných druhov čajov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.