Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt:
Čaje sú významný zdroj bioaktívnych látok, ktoré priaznivo ovplyvňujú ľudské zdravie. Antioxidačné látky nachádzajúce sa v čaji reagujú s voľnými radikálmi, ktoré sa tak eliminujú na neškodné produkty a tým chránia ľudský organizmus. Cieľom bakalárskej práce je popísať bioaktívne látky, ktoré sa v bylinných čajoch vyskytujú a priaznivo ovplyvňujú ľudský organizmus.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.