Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
State of topic:
approved (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Chemistry - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Overovanie pravosti alkoholických nápojov má naliehavý význam v súčasnom kontexte rastúcej globalizácie trhu. Kontrola alkoholických nápojov je nevyhnutná z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Druh, geografický pôvod, rok výroby a hodnotenie kvalitatívnych znakov sú najdôležitejšími atribútmi používanými na charakterizáciu a stanovovanie ceny alkoholických nápojov. Použitím vhodných analytických nástrojov je možné zabezpečiť vysledovateľnosť a overenie pravosti alkoholických nápojov. Cieľom bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané na autentifikáciu alkoholických nápojov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-BKB Food Safety and Control

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.