Prehľad vypísaných tém - Katedra chémie (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Ing. Marek Šnirc, PhD.
Abstrakt:
Overovanie pravosti alkoholických nápojov má naliehavý význam v súčasnom kontexte rastúcej globalizácie trhu. Kontrola alkoholických nápojov je nevyhnutná z hľadiska ochrany spotrebiteľa. Druh, geografický pôvod, rok výroby a hodnotenie kvalitatívnych znakov sú najdôležitejšími atribútmi používanými na charakterizáciu a stanovovanie ceny alkoholických nápojov. Použitím vhodných analytických nástrojov je možné zabezpečiť vysledovateľnosť a overenie pravosti alkoholických nápojov. Cieľom bakalárskej práce je popísať najnovšie analytické metódy využívané na autentifikáciu alkoholických nápojov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.