Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnotenie kvality tepelne opracovaných mäsových výrobkov
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Diplomová práca bude riešiť kvalitu tepelne opracovaných mäsových výrobkov vyrobených solením soľou, soliacou zmesou a soliacimi prísadami. Hodnotenie kvality bude na základe chemického zloženia, MDA a TVB-N v priebehu doby trvanlivosti výrobkov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-TNi technológia potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.