Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Hodnotenie kvality tepelne opracovaných mäsových výrobkov
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc.
Abstrakt:
Diplomová práca bude riešiť kvalitu tepelne opracovaných mäsových výrobkov vyrobených solením soľou, soliacou zmesou a soliacimi prísadami. Hodnotenie kvality bude na základe chemického zloženia, MDA a TVB-N v priebehu doby trvanlivosti výrobkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-TNI technológia potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.