Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Parazitické druhy ohrozujúce zdravie človeka
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jana Ivanič Porhajašová, PhD.
Abstrakt: Charakteristika vybraných druhov parazitov ohrozujúcich zdravie človeka, popis ochorenia. Prevencia a liečba.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia