Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pestovanie a využitie alternatívnych druhov poľných plodín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Abstrakt: V súvislosti s reštrukturalizáciou rastlinnej výroby dochádza k čiastočnému nahradzovaniu tradičných druhov poľných plodín radou alternatívnych, medzi ktoré patria napr. pšenica špaldová, pšenica tvrdá, pšenica jednozrnová a dvojzrnová, proso, cirok, mohár, pohánka, láskavec, lupina, topinambur, čakanka a iné. Alternatívne plodiny možno definovať ako kultúrne i novo šľachtené druhy poľných plodín, ktoré rozširujú a dopĺňajú spektrum rastlinnej produkcie. Väčšina z nich sa vyznačuje špecifickými kvalitatívnymi vlastnosťami (chuťové, nutričné, zdravotné), sú súčasťou racionálnej výživy, liečebných diét, a tzv. funkčných potravín. Môžu sa uplatniť v prírodnej farmácii alebo kozmetike. Cieľom bakalárskej práce je priniesť aktuálny prehľad o pestovaní a využívaní alternatívnych druhov poľných plodín a poukázať na ich výhody z hľadiska nutričného ale i agronomického.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-FAR farmárstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
B-VLU výživa ľudí-- nezadané -- -- nezadané --
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.