Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie odrodových pokusov spoločnosti Oseva Slovakia, a. s. vo vybraných lokalitách Slovenska
State of topic: approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Crop Production - FAaFR
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Variabilita biologického materiálu, odrôd a hybridov, je považovaná za významný faktor, ktorý ovplyvňuje produkciu poľných plodín. Bakalárska práca je zameraná na hodnotenie vplyvu biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie poľných plodín vo vybraných pestovateľských lokalitách počas konkrétnych pestovateľských ročníkov. Cieľom bakalárskej práce je priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax z hľadiska zaraďovania konkrétnych novo vyšľachtených odrôd a hybridov poľných plodín do osevných postupov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FAR Farming
B-MRV Management of Plant Production
B-UPR Sustainable Agriculture and Rural Development
B-VSP General Agriculture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.