Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Úprava vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Abstrakt: Poľnohospodárska prax zaznamenáva v súčasnosti pri pestovaní poľných plodín negatívny vplyv klimatických zmien. Problém predstavuje najmä nedostatok vlahy v hlavnom vegetačnom období ale i výskyt nových hubových a bakteriálnych chorôb. Vhodne zvolený racionalizačný prvok technológie pestovania, ktorým aplikácia stimulátorov rastu je, môže viesť k riešeniu súčasných problémov poľnohospodárskej praxe a k dosiahnutiu konkurencieschopnosti produkcie. Cieľom bakalárskej práce je uvedenú hypotézu overiť skúmaním vplyvu stimulátorov rastu na produkčné parametre produkcie a na úroveň vodného stresu vybraných druhov poľných plodín. Práca prinesie prehľad o aktuálnom využívaní stimulátorov rastu v rastlinnej výrobe vo svete i na Slovensku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-FAR farmárstvo-- nezadané -- -- nezadané --
B-MRV manažment rastlinnej výroby-- nezadané -- -- nezadané --
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka-- nezadané -- -- nezadané --
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.