Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra chémie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Človek svojou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie, čo sa môže prejaviť na zdravotnom stave človeka. Medzi nebezpečné zdraviu ohrozujúce látky patria aj ťažké kovy, ktoré prostredníctvom potravinového reťazca sa môžu dostať do ľudského organizmu. Preto je dôležité sledovať a monitorovať výskyt ťažkých kovov v pôde, aby sme znížili prestup do rastlinnej produkcie na minimum, a tým obmedzili výskyt rôznych civilizačných ochorení.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-BKb bezpečnosť a kontrola potravín

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.