Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Judita Bystrická, PhD.
Abstrakt: Človek svojou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie, čo sa môže prejaviť na zdravotnom stave človeka. Medzi nebezpečné zdraviu ohrozujúce látky patria aj ťažké kovy, ktoré prostredníctvom potravinového reťazca sa môžu dostať do ľudského organizmu. Preto je dôležité sledovať a monitorovať výskyt ťažkých kovov v pôde, aby sme znížili prestup do rastlinnej produkcie na minimum, a tým obmedzili výskyt rôznych civilizačných ochorení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.