Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Janette Musilová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Človek svojou činnosťou ovplyvňuje životné prostredie, čo sa môže prejaviť na zdravotnom stave človeka. Medzi nebezpečné zdraviu ohrozujúce látky patria aj ťažké kovy, ktoré prostredníctvom potravinového reťazca sa môžu dostať do ľudského organizmu. Preto je dôležité sledovať a monitorovať výskyt ťažkých kovov v pôde, aby sme znížili prestup do rastlinnej produkcie na minimum, a tým obmedzili výskyt rôznych civilizačných ochorení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-BKB bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.