Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Hospodárenie obcí, čerpanie a využitie dotácií a eurofondov
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Summary: V práci sa budú rozoberať dve obce v topolčianskom okrese, ktoré poberali eurofondy a dotácie. Bude sa sledovať ich umiestnenie a v grafoch sa bude poukazovať na ich percentuálne čerpanie a hospodárenie s nimi.

There are no limitations of the topic