Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Hospodárenie obcí, čerpanie a využitie dotácií a eurofondov
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
V práci sa budú rozoberať dve obce v topolčianskom okrese, ktoré poberali eurofondy a dotácie. Bude sa sledovať ich umiestnenie a v grafoch sa bude poukazovať na ich percentuálne čerpanie a hospodárenie s nimi.

There are no limitations of the topic