Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytka
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Poľnohospodárstvo je veľmi staré odvetvie, ktorého vznik a začiatok môžeme zaznamenať ešte pred historickou dobou. Hlavnou súčasťou poľnohospodárskej výroby je živočíšna výroba. Úzko nadväzuje na rastlinnú výrobu a finalizuje jej produkty do biologicky a energeticky hodnotných živočíšnych bielkovín, ktoré majú dôležitú úlohu vo výžive obyvateľstva. Chov hovädzieho dobytka je základom hospodárenia každého poľnohospodárskeho podniku. Hospodársky význam chovu hovädzieho dobytka spočíva vo využívaní jeho úžitkových vlastností pre výrobu našich základných potravín a to – mlieka a mäsa. Rozhodujúci význam chovu hovädzieho dobytka je teda v zabezpečení výživy obyvateľstva. Nenahraditeľným zdrojom bielkovín, tukov, laktózy, minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov je mlieko. V dnešnej dobe je mlieko stredobodom pozornosti nielen širokej verejnosti, ale aj rady odborníkov, ktorí sa zaoberajú jeho významom v oblasti výživy ľudí. Ďalšou zložkou, ktorá má taktiež obrovský význam vo výžive ľudí je mäso. Značnou prednosťou hovädzieho mäsa v ľudskej výžive je jeho ľahká stráviteľnosť a s tým spojená využiteľnosť živín. Nezanedbateľná je v chove hovädzieho dobytka aj skutočnosť, že vracia späť do pôdy asi 45 % prijatej organickej hmoty vo forme maštaľného hnoja a z celkového príjmu bielkovín krmiva premieňa na mliečne bielkoviny asi 35 %. Predpokladá sa, že súčasný genofond hovädzieho dobytka na Slovensku umožňuje dosahovať vyššiu úžitkovosť. Populácii dobytka treba venovať sústavnú pozornosť, nakoľko je výsledkom dlhoročnej odbornej práce vo výbere, priparovaní, odchove. Naďalej je potrebné genofond zvierat lepšie využívať, zlepšovať ho šľachtiteľskými a plemenárskymi opatreniami, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zvýšeniu produkcie mlieka. Súčasne so zvyšovaním genetickej úrovne populácie dobytka na Slovensku je nevyhnutné cieľavedome vytvárať vhodné chovateľské prostredie, v ktorom sa budú realizovať genetické dispozície zvierat.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.