Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vzťah utvárania exteriéru k ostatným produkčným, reprodukčným a funkčným vlastnostiam hovädzieho dobytka
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Genetics and Animal Breeding Biology - FAaFR
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Summary: Poľnohospodárstvo je veľmi staré odvetvie, ktorého vznik a začiatok môžeme zaznamenať ešte pred historickou dobou. Hlavnou súčasťou poľnohospodárskej výroby je živočíšna výroba. Úzko nadväzuje na rastlinnú výrobu a finalizuje jej produkty do biologicky a energeticky hodnotných živočíšnych bielkovín, ktoré majú dôležitú úlohu vo výžive obyvateľstva. Chov hovädzieho dobytka je základom hospodárenia každého poľnohospodárskeho podniku. Hospodársky význam chovu hovädzieho dobytka spočíva vo využívaní jeho úžitkových vlastností pre výrobu našich základných potravín a to – mlieka a mäsa. Rozhodujúci význam chovu hovädzieho dobytka je teda v zabezpečení výživy obyvateľstva. Nenahraditeľným zdrojom bielkovín, tukov, laktózy, minerálnych látok, vitamínov a stopových prvkov je mlieko. V dnešnej dobe je mlieko stredobodom pozornosti nielen širokej verejnosti, ale aj rady odborníkov, ktorí sa zaoberajú jeho významom v oblasti výživy ľudí. Ďalšou zložkou, ktorá má taktiež obrovský význam vo výžive ľudí je mäso. Značnou prednosťou hovädzieho mäsa v ľudskej výžive je jeho ľahká stráviteľnosť a s tým spojená využiteľnosť živín. Nezanedbateľná je v chove hovädzieho dobytka aj skutočnosť, že vracia späť do pôdy asi 45 % prijatej organickej hmoty vo forme maštaľného hnoja a z celkového príjmu bielkovín krmiva premieňa na mliečne bielkoviny asi 35 %. Predpokladá sa, že súčasný genofond hovädzieho dobytka na Slovensku umožňuje dosahovať vyššiu úžitkovosť. Populácii dobytka treba venovať sústavnú pozornosť, nakoľko je výsledkom dlhoročnej odbornej práce vo výbere, priparovaní, odchove. Naďalej je potrebné genofond zvierat lepšie využívať, zlepšovať ho šľachtiteľskými a plemenárskymi opatreniami, ktoré v konečnom dôsledku vedú k zvýšeniu produkcie mlieka. Súčasne so zvyšovaním genetickej úrovne populácie dobytka na Slovensku je nevyhnutné cieľavedome vytvárať vhodné chovateľské prostredie, v ktorom sa budú realizovať genetické dispozície zvierat.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-FAR Farming
B-MZV Management od Animal Production

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.