Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv systémov chovu teliat na produkčnú výkonnosť dojníc.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Odchov zdravých teliat je kľúčovým komponentom, pre dosiahnutie vysokej produkcie v budúcnosti a zvýšenie celoživotnej úžitkovosti dojníc. Najdôležitejšou intervenciou v živote teľaťa je podanie 4 l kvalitného mledziva v čo najkratšom čase po narodení. Toto zníži mortalitu teliat na niekoľko málo percent. Zlepšenie nutričného stavu teliat v priebehu prvých 8 týždňov života môže viesť k tomu, že jalovice skôr dosiahnu chovateľskú dospelosť, budú lepšie odolávať infekciám a v dôsledku toho produkovať viac mlieka. Ochorenia vyskytujúce sa v rannom vývine teliat môže viesť k spomaleniu a nižšej produkcii mlieka v dospelosti. Väčšine ochorení pred odstavom je možne predísť dobrým manažmentom mledziva a následne mliekom dobrej kvality.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-FAR farmárstvo
B-MZV manažment živočíšnej výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.